Leasing

Leasing – optymalna forma finansowania inwestycji dla firm

Leasing niesie ze sobą korzyści, jak np.:

1. zawarcie umowy leasingowej pozwala na użytkowanie przedmiotu leasingu bez angażowania środków własnych wszystkie raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu
2. spłata rat leasingowych dokonywana jest z wypracowanej nadwyżki uzyskanej dzięki większej efektywności nowoczesnego sprzętu –  zaoszczędzone środki własne pozwalają zwiększyć skalę bieżącej działalności

W ofercie dostępne są dwa produkty:

leasing tradycyjny, charakteryzujący się tym, że po zakończeniu umowy, leasingobiorca ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie
leasing optymalny, gdzie po zakończeniu umowy leasingobiorca zwraca wyeksploatowany sprzęt firmie leasingowej lub wymienia go na nowy zapewniając sobie w ten sposób stały dostęp do najnowszych technologii.

Atuty oferty:

– szybka i sprawna realizacja transakcji
– niskie raty miesięczne
– minimum formalności
– bez zaświadczeń z ZUS i US
– bez dokumentów PIT i CIT

Procedura leasingu w firmie TOM-SERWIS

1. Kompletowanie i konfiguracja sprzętu który ma być wzięty w leasing (minimalna wartość 1500.00 pln netto), oraz sporządzenie oferty leasingu i jej akceptacja przez przyszłego leasingobiorcę
2. Sporządzenie wniosku leasingowego i przesłanie go wraz z załącznikami do Grenkeleasing (czas rozpatrzenia wniosku do 24 godz. w dni robocze)
3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku można już przystąpić do instalacji sprzętu.
4. Podpisanie umowy wraz z załącznikami następuje w dniu instalacji sprzętu.